Poliisikoulun valintaperusteita muutettiin 14.11.2018 alkaneesta hakujaksosta eteenpäin. Millaisista muutoksista on kyse? Vaikuttaako muutokset valmistautumiseen?

Poliisiammattikorkeakoulun 14.11.2018 julkaistun tiedotteen lopussa on linkki uudistettuihin valintaperusteisiin. Uudet valintaperusteet näyttävät äkkivilkaisulta lähes identtisiltä verrattuna aikaisemmin voimassa olleisiin valintaperusteisiin. Muutoksia on kuitenkin tehty ja ne käyvät ilmi, kun valintaperusteita vertailee keskenään.

Suurin muutos on tehty arviointiin ja pisteytykseen soveltuvuuden arvioinnin osalta. Valintaperusteisiin on lisätty aiemmin puuttunut kohta ”Jotta hakijan koetulos on hyväksytty, pisteistä tulee vähintään 30 pistettä olla soveltuvuuden arvioinnista, joista vähintään 15 pistettä psykologisesta osiosta.” Aiemmin on riittänyt, että on suorittanut hyväksytysti soveltuvuuden arvioinnin eri osa-alueet, jolloin soveltuvuuden arvioinnin kokonaispistemäärä on voinut olla huomattavasti alle 30 pistettä (ja psykologisen osion alle 15 pistettä). Tällä muutoksella on ilmeisesti haluttu vaikuttaa siihen, ettei valituksi tulisi sellaisia henkilöitä, jotka saavat lähes maksimipisteet kirjallisesta kokeesta ja kuntokokeesta ja saavuttaen lisäksi vain tarvittavat pisteet soveltuvuuden arvioinnista saavuttaakseen minimipisterajan. Tällä tavoin on voinut tulla valituksi koulutukseen, vaikkei olisikaan ollut psyykkisiltä ominaisuuksiltaan täysin soveltuva poliisin ammattiin. Aiemmin on ollut mahdollista, että on kompensoinut soveltuvuuden arvioinnin alhaista pistemäärää treenaamalla kaksi muuta osa-aluetta huippuunsa (teoriassa noin 15-20 pistettä soveltuvuuden arvioinnista on voinut riittää valituksi tulemiseen, kun pisterajat ovat olleet noin 65-70 pistettä).

Suurin muutos on tehty arviointiin ja pisteytykseen soveltuvuuden arvioinnin osalta.

Miten valintaperusteiden muutos soveltuvuuden arvioinnin osalta vaikuttaa valmistautumiseen? On totta, että soveltuvuuden arviointia ei voi treenata samalla tavalla, kuin kahta muuta osa-aluetta, mutta siihen täytyy kiinnittää vielä enemmän huomiota kuin aiemmin. Etukäteen tehtävän soveltuvuuden arviointiin valmistautumisen tarkoituksena ei ole opetella ”roolia”, joka vastaisi parhaiten arvioijien hakemaa henkilöä, vaan saada itsestään paras irti valintakokeessa. On hyvä tietää, mitä asioita soveltuvuuden arvioinnissa mitataan, ja käydä niihin liittyviä asioita läpi ennen valintakoetta. Myöskään rentoutumisen ja levon merkitystä ennen valintakoetta ei ole syytä väheksyä.

Yllä olevan lisäksi valintaperusteissa on pieniä muutoksia ja viilauksia, jotka eivät kuitenkaan vaikuta itse hakuprosessiin tai valmistautumiseen juurikaan. Esimerkiksi hakukelpoisuus-kohdan vaatimuslistaan on lisätty lause, että hakukelpoinen henkilö ”on poliisin tehtävissä edellytettävällä tavalla nuhteeton, jolla ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka vaarantavat tehtävien asianmukaista ja riippumatonta hoitamista, ja joka on muutoinkin luotettava”. Aiemmin tämä oli muodossa ”on rehellinen ja luotettava”. Tämän tyylisiä pieniä sanamuotomuunnoksia on muutamia, mutta niihin ei tarvitse kiinnittää sen enempää huomiota.

 

– Klaus / Poliisivalmennus