Poliisikoulutus

Tietoa Polamk:n valintakokeesta ja hakuprosessista sekä opiskelusta ja työllisyystilanteesta.

Haku ja valinta

Viime vuosina Poliisi (AMK) –koulutukseen on ollut noin 4000 hakijaa vuodessa. Näistä alle 10 prosenttia on tullut valituksi (tilastotietoa hakijoista). Koulutuspaikkojen määrää on nostettu tasaisesti vuosi vuodelta. Vuonna 2017 poliisikoulutukseen oli yhteensä 400 aloituspaikkaa. Suurimmassa osassa hakujaksoja kaikkia aloituspaikkoja ei ole viime vuosina täytetty, koska valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole ollut tarpeeksi.

Valintakoe järjestetään neljä kertaa vuodessa, seuraavat hakujaksot:

  • Hakujakso 14.11. – 20.12.2018. Valintakokeen ensimmäinen vaihe 4. – 8.2.2019. Valintakokeen toinen vaihe 28.3. – 3.4.2018. Koulutus alkaa elokuussa 2019. OSTA VALMENNUSKURSSI TÄLLE HAKUJAKSOLLE
  • Hakujakso 22.1. – 28.2.2019. Valintakokeen ensimmäinen vaihe 8. – 12.4.2019. Valintakokeen toinen vaihe 11. – 14.6.2019. Koulutus alkaa lokakuussa 2019.

Lisätietoa hakuprosessista ja valintamenettelystä saat Poliisiammattikorkeakoulun Haku ja valinta –verkkosivulta.

Koulutus ja opiskelu

Poliisin tutkinto on AMK-tutkinto ja se antaa kelpoisuuden työskennellä vanhempana konstaapelina tai sitä vastaavissa miehistöviroissa. Poliisikoulutuksen laajuus on 180 opintopistettä ja suoritusaika on noin kolme vuotta. 1,5 vuoden opiskelun jälkeen suoritetaan palkallinen, noin vuoden mittainen työharjoittelu, jolloin opiskelijat nimitetään nuoremman konstaapelin virkaan eri poliisilaitoksiin. Lisätietoa koulutuksesta.

Työllistyminen

Työllisyystilanne poliisissa on hyvä, ja viime vuosina lähes kaikki poliisikoulutuksen suorittaneet ovat työllistyneet alalle. Vuonna 2017 Polamkin julkaiseman Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi 2017 -tutkimuksen pohjaksi tehdyn kyselyn mukaan kyselyyn osallistuneista vuonna 2014-2015 valmistuneista poliiseista 96 % työskenteli poliisityössä, ja työttömänä oli vain 1,3 %. Poliisiammattikorkeakoulun tiedote.