Poliisikoulutus

Tietoa Polamk:n valintakokeesta ja hakuprosessista sekä opiskelusta ja työllisyystilanteesta.

Haku ja valinta

Viime vuosina Poliisi (AMK) –koulutukseen on ollut noin 4000 hakijaa vuodessa. Näistä alle 10 prosenttia on tullut valituksi (tilastotietoa hakijoista). Koulutuspaikkojen määrä on pysynyt viime vuosina 400:ssa aloituspaikassa. Isossa osassa hakujaksoja kaikkia aloituspaikkoja ei ole täytetty, koska valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole ollut tarpeeksi.

Valintakoe järjestetään neljä kertaa vuodessa, seuraavat hakujaksot:

  • Hakujakso 28.1. – 10.3.2020. Valintakokeen ensimmäinen vaihe 20. – 24.4.2020. Valintakokeen toinen vaihe 8. – 12.6.2020. Koulutus alkaa lokakuussa 2020. OSTA VALMENNUSKURSSI TÄLLE HAKUJAKSOLLE
  • Hakujakso 21.4. – 1.6.2020. Valintakokeen ensimmäinen vaihe 17. – 21.8.2020. Valintakokeen toinen vaihe 5. – 9.10.2020. Koulutus alkaa tammikuussa 2021.

Lisätietoa hakuprosessista ja valintamenettelystä saat Poliisiammattikorkeakoulun Haku ja valinta –verkkosivulta.

Koulutus ja opiskelu

Poliisin tutkinto on AMK-tutkinto ja se antaa kelpoisuuden työskennellä vanhempana konstaapelina tai sitä vastaavissa miehistöviroissa. Poliisikoulutuksen laajuus on 180 opintopistettä ja suoritusaika on noin kolme vuotta. 1,5 vuoden opiskelun jälkeen suoritetaan palkallinen, noin vuoden mittainen työharjoittelu, jolloin opiskelijat nimitetään nuoremman konstaapelin virkaan eri poliisilaitoksiin. Lisätietoa koulutuksesta.

Työllistyminen

Työllisyystilanne poliisissa on hyvä, ja viime vuosina lähes kaikki poliisikoulutuksen suorittaneet ovat työllistyneet alalle. Vuonna 2017 Polamkin julkaiseman Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi 2017 -tutkimuksen pohjaksi tehdyn kyselyn mukaan kyselyyn osallistuneista vuonna 2014-2015 valmistuneista poliiseista 96 % työskenteli poliisityössä, ja työttömänä oli vain 1,3 %. Poliisiammattikorkeakoulun tiedote.