Poliisiammattikorkeakouluun haetaan monenlaisilla taustoilla. Osa hakijoista on juuri toisen asteen opintonsa päättäneitä, osa taas alanvaihtajia. Voiko poliisin ammattia suunnittelevalle suositella jotain tiettyä koulutus- ja urapolkua, joka helpottaisi opiskelupaikan saantia tai josta olisi hyötyä poliisin työssä?

Polamkin hakuvaatimuksissa kerrotaan, että hakukelpoisuuden saa riittävällä koulutustaustalla. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään toisen asteen tutkintoa (lukion oppimäärä tai ylioppilas, ammattitutkinto, ammatillinen perustutkinto tai erikoisammattitutkinto). Myös ulkomainen korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto riittää. Lisäksi ennen AMK-tutkintouudistusta suoritettu Poliisin perustutkinto tai Poliisin miehistötutkinto antaa hakukelpoisuuden.

Vielä perusopetuksessa tai toisen asteen tutkintoa opiskelevan Polamkiin hakua suunnittelevan ei kannata vaivata liikaa päätään sillä, mikä olisi paras tutkintopohja poliisikoulutukseen. Toki joistain toisen asteen opinnoista saattaa olla hyötyä, mutta ne eivät anna ratkaisevaa etua.

Moni hakijoista on suorittanut turvallisuusalan tutkinnon ja yksityiseltä turva-alalta poliisikoulutukseen siirtyminen onkin yksi yleisimpiä reittejä. Yksityisen turva-alan työtehtävissä on joitain samoja elementtejä ja niissä vaaditaan osittain samantyyppisiä fyysisiä tai psyykkisiä ominaisuuksia, kuin poliisin kenttätehtävissä. Toisaalta taas yksityinen turvallisuusala ei kuitenkaan muistuta poliisin työtä isossa kuvassa eikä vartijana tai järjestyksenvalvojana työskennellyt erotu mitenkään erityisesti opiskelijamassasta.

Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto on toinen hyvin yleinen pohjakoulutus hakijoilla. Lukion yleissivistävä luonne antaa hyvän pohjan Polamkiin hakevalle. Tulevalle virkamiehelle voi olla hyötyä siitä, että tietää laaja-alaisesti erilaisia asioita, haittaa siitä ei ainakaan ole! Lisäksi lukion käyneet selviävät usein paremmin valintakokeen kirjallisesta kokeesta, koska suomen kielen harjoitusta ja erilaisia kirjoitustehtäviä myös muissa oppiaineissa on enemmän, kuin ammattitutkintokoulutuksessa.

Jos olet hakemassa, opiskelet tai olet suorittanut jonkin muun kuin yllä mainitun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon, ei hätää! Opiskele sitä, mikä kiinnostaa juuri sinua. Varmuudella voidaan sanoa, että oli aiempi tutkinto miltä alalta tahansa, ei se estä menestymistä valintakokeessa tai poliisin työssä. Iso osa opiskelu- ja työkavereistani on taustaltaan muita, kuin ylioppilaita, vartijoita tai järjestyksenvalvojia. Oli putkimiestä, opettajaa, maisteria, yrittäjää, insinööriä, urheilijaa jne. Itse kävin lukion ja olin työelämässä muutaman vuoden ennen poliisiuraa.

Yksinkertaistettuna siis, “oikeaa” tai “parasta” pohjakoulutusta ennen Polamkia ei ole.

Alanvaihtaja on hyvässä asemassa

Kipinä poliisin ammatista saattaa syttyä vasta myöhemmällä iällä tai haave on jostain syystä nuorempana haudattu, jolloin on ehditty jo korkeakouluun tai työelämään ennen hakupäätöstä Polamkiin. Työ-, koulutus- ja elämänkokemuksesta on vain hyötyä sekä hakuvaiheessa, että poliisin työssä. Valintakokeen soveltuvuuden arvioinnissa itsetuntemus ja elämänkokemus on tärkeässä roolissa ja yleensä “ajokilometrit” ja maailman näkeminen antaa näihin molempiin eväitä.

Vuoden 2021 Polamkin opiskelijabarometrin mukaan yli 22% opiskelijoista on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja määrä on ollut kasvussa viime vuodet. Lisäksi noin viidennes hakijoista on yli 31-vuotiaita. Tässä voittaa sekä poliisiorganisaatio että opiskelija etenkin, jos tutkinto tai töissä hankittu osaaminen avaa uusia ovia ja tuo lisäarvoa poliisiorganisaatioon. Aiemman työkokemuksen tai korkeakoulututkinnon antamaa kokemusta voi parhaimmillaan päästä hyödyntämään piankin valmistumisen jälkeen. Tästä lisää mm. Kaikkien poliisi -podcastissa, jonka neljännessä jaksossa komisario, rikosylikonstaapeli ja etsivä kertovat kokemuksestaan alanvaihtajana.

Koskaan ei ole liian myöhäistä

Polamkin hakuvaatimuksiin ei ole määritelty ikärajaa. Ei ole poissuljettua, että mittarissa on neljäkymmentä, kun koulun ovet aukeaa. Toki hakijoista ja sisään päässeistä valtaosa on alle 30-vuotiaita. Ikähaitari on kuitenkin suurempi, kuin monessa muussa koulutuksessa. Siinä missä nelikymppiset saattavat antaa hieman tasoitusta nuoremmille fyysisessä testissä, taivalletut kilometrit näkyvät muilla osa-alueilla lähes poikkeuksetta vain positiivisesti sekä hakuvaiheessa että poliisin työssä.

Älä siis vaivaa liikaa päätäsi sillä, oletko tehnyt elämässäsi juuri oikeita valintoja ja oletko koulutus- ja työtaustasi perusteella sopiva poliisiksi. Voit myöhemmin urallasi yllättyä, että pystyitkin hyödyntämään aikaisempaa kokemustasi juuri poliisissa!

– Klaus / Poliisivalmennus

 

Lataa ilmainen opas Polamkiin hakevalle tilaamalla uutiskirjeemme! Saat jatkossa ilmoituksen uusista blogikirjoituksista ja vain uutiskirjeen tilanneille tarkoitettuja tarjouksia ja hakuvinkkejä.


Ilmoittaudu valmennukseen!

Valmennuskurssilla keskityt oikeisiin asioihin valmistautumisessa ja varmistat menestymisen Polamkin valintakokeessa.