Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) julkaisemien tilastojen mukaan vuonna 2017 alkavaan Poliisi (AMK) -koulutukseen oli tarjolla 400 aloituspaikkaa. Poliisikouluun haki yhteensä 3925 miestä ja naista. Hakijoista hieman alle puolet osallistui valintakokeeseen, ja 345 hyväksyttiin koulutukseen. Toisin sanoen 55 opiskelupaikkaa jäi täyttämättä. Vaikka hakijoita oli 9,81 yhtä aloituspaikkaa kohden, ei joukosta löytynyt tarpeeksi valintakriteerejä täyttäviä hakijoita. Herää kysymys, että mistä tämä johtuu?

Helppo vastaus tähän on, että tuosta vajaan kahden tuhannen valintakokeisiin osallistuneen joukosta ei vain löydy henkilöitä, jotka soveltuisivat poliisin ammattiin.

Todellisuudessa vailla opiskelupaikkaa jääneiden joukkoon mahtuu lukemattomia henkilöitä, jotka olisivat erittäin hyviä poliiseja. Väitän, että jos opiskelupaikkoja jaettaisiin pelkän soveltuvuusarvioinnin perusteella, ilman opiskelupaikkaa jääneistä hakijoista löytyisi helposti nuo puuttuvat 55 ihmistä. Olemme tilanteessa, jossa valintakokeisiin osallistuu poliisiksi soveltuvia henkilöitä, mutta he eivät tule valituksi. Mikä erottaa valituksi tulleet ja vaille opiskelupaikkaa jäävät?

Vastaus on yksinkertainen; valmistautuminen. Valintakoe koostuu kolmesta osa-alueesta: kuntokokeesta, kirjallisesta kokeesta ja soveltuvuuden arvioinnista. Kahteen ensimmäiseen osioon voi valmistautua ja niissä voi kehittyä käytännössä rajattomasti. Soveltuvuusarviointiin valmistautumiselle ei tarvitse antaa niin paljoa painoarvoa, mutta sen olemassaoloa ei kannata kokonaan unohtaa valintakokeeseen valmistautuessa.

Väitin aiemmin, että mikäli opiskelijat valittaisiin vain soveltuvuuden perusteella, olisi Polamk:ssa helppo työ täyttää kaikki aloituspaikat ja poliisin ammattiin soveltuvia jäisi vielä ylikin odottelemaan seuraavia hakujaksoja. Koska soveltuvuuden lisäksi valintakokeessa mitataan myös kirjallisia perusvalmiuksia ja fyysistä suorituskykyä, täytyy muuten poliisiksi soveltuvan keskittyä erityisesti näiden ominaisuuksien kehittämiseen. Näihin asioihin keskittymällä ja määrätietoisesti treenaamalla on huomattavasti helpompaa saavuttaa koulupaikka, kuin yrittää vaikuttaa ratkaisevasti soveltuvuuden arvioinnista saataviin pisteisiin (arviointi saattaa mennä jopa paljon huonommin, jos esimerkiksi psykologisissa testeissä yrittää vastata niin kuin ”pitäisi”).

Sinä, joka olet hakemassa poliisikouluun ensimmäistä kertaa tai kokeilemassa taitojasi uudestaan, valmistaudu huolella! Harjoittele kirjalliseen kokeeseen ja treenaa fysiikkaasi määrätietoisesti ennen valintakoetta. Jos opiskelupaikka ei jää kiinni soveltuvuudestasi, älä anna sen jäädä mistään muustakaan. Se on sinusta itsestäsi kiinni.

Mikäli haluat tukea valmistautumiseen, tutustu valmennuskurssiimme.

Lisäys 10.4.2018: Lue Helsingin sanomien juttu samasta aiheesta.

-Klaus / Poliisivalmennus