Poliisiammattikorkeakoulun suomenkieliseen Poliisi (AMK) -koulutukseen jätettiin maanantaina 4.6.2018 päättyneellä hakujaksolla ennätysmäärä hakemuksia (1484 kappaletta). Aikaisemmilla hakujaksoilla viimeisen parin vuoden aikana hakijamäärä on ollut tuhannen molemmin puolin, joten määrä on kasvanut reilusti. Edellisen kerran 1400 hakijan rajaa lähestyttiin kaksi vuotta aiemmin samaan ajankohtaan sijoittuvalla hakujaksolla. Onko poliisikouluun vaikeampi päästä nyt kun hakijoita on enemmän kuin koskaan aiemmin?

Suomenkielisen poliisikoulutuksen hakijamäärät ovat viime vuosina pyörineet 800-1500 hakijan sisällä. Poliisiammattikorkeakoulun tilastojen mukaan noin puolet hakijoista osallistuu valintakokeeseen. Polamk ei ole julkaissut tilastoja valintakokeeseen osallistuneista hakujaksoittain, vaan vuositasolla. Ei voida siis tietää, onko joillakin hakujaksoilla suhteessa enemmän pääsykokeisiin osallistujia, kuin toisilla.

Loppukevääseen sijoittuva hakujakso alkaa korkeakoulujen yhteishaun jälkeen ja aikana, jolloin toisen asteen opiskelijat valmistuvat koulutuksista ja hakevat jatko-opiskelupaikkoja. Edelleenkään tilastoja ei ole, mutta voisi arvioida, että toisen asteen koulutusten päättyminen vaikuttaa hakijamääriin positiivisesti. Osa hakijoista hakee ”varalta” eri kouluihin, vaikka heillä ei välttämättä erityistä paloa kaikkiin haettuihin koulutuksiin ja aloille olisikaan. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että loppukevään hakujaksolla valintakokeisiin osallistuvien suhteellinen osuus on pienempi, kuin muilla hakujaksoilla.

Yllä oleva on vain spekulaatiota, mutta Polamkin tilastot itse asiassa puhuvat ainakin osittain päätelmän puolesta. Verrattaessa koulutukseen valittuja hakijamääriin hakujaksoittain vuonna 2017, käy ilmi, että loppukevään hakujaksolla on kyllä ollut enemmän hakijoita, mutta valittujen määrä suhteutettuna hakijoihin on ollut pienempi, kuin vuoden muilla hakujaksoilla.

Toinen, ja edellistä tärkeämpi tarkastelun kohde on koulutukseen valittujen kokonaismäärä. Vaikka hakijamäärät ovat vaihdelleet, viimeksi vajaa kaksi vuotta sitten alkaneelta hakujaksolta valikoituneista Polamk sai täytettyä kaikki koulutuksen aloituspaikat (tällöin hakijoita oli ”vain” 863). Tämän jälkeen kertaakaan valituksi tulemisen pisteraja ei ole noussut niin sanotun minimipisterajan yläpuolelle. Edellinen hakijamääräennätys on loppukeväästä 2016 (1398 hakijaa), mutta tällöinkään ei hakijoiden joukosta löytynyt sataa valintakelpoista. Hakijoita on välillä ollut 800, välillä 1400, mutta pääsykoevaatimukset ja valituksi tulemiseen vaadittavat pisteet ovat pysyneet samana. Pisterajoista löytyy oma blogikirjoituksensa.

Vastauksena alun kysymykseen voisi sanoa, että todennäköisimmin poliisikouluun pääseminen ei suuresta hakijamäärästä huolimatta vaikeudu. Vaadittavat pistemäärät ovat pysyneet pitkään samalla tasolla, ja oletettavasti tulevat pysymäänkin. Muutaman pisteen heittoja suuntaan tai toiseen voi tulla. Valmistautuminen kannattaa hoitaa niin, että parin pisteen muutokset eivät valituksi tulemista estä.

 

– Klaus / Poliisivalmennus

PS. Jos haluat tukea valmistautumiseen, tule mukaan valmennuskurssillemme.