Poliisin ammattiin hakeudutaan harvemmin palkan takia, mutta on kuitenkin hyvä tietää, millaista korvausta tehdystä työstä maksetaan. Käsittelemme tässä pääosin miehistötasolla työskentelevän (vanhempi konstaapeli ja vanhempi rikoskonstaapeli) poliisin kuukausiansiota ja sitä, mistä se muodostuu. Poliisin palkkausjärjestelmä ei ole aivan yksinkertainen, koska se koostuu erilaisista peruspalkan päälle tulevista osista ja lisistä. Lyhyiden esimerkkien avulla autamme hahmottamaan, mitä vastavalmistunut konstaapeli kentällä tai tutkinnassa ansaitsee sekä avaamme poliisien palkkakehitystä.

Miehistötason poliisin kiinteä kuukausiansio muodostuu valtaosin peruspalkasta, suoritusosasta, kokemusosasta ja olosuhdeosastaPeruspalkalla tarkoitetaan vaativuustason mukaista pohjapalkkaa, joka toimii runkona, kun erilaisia palkan osia lasketaan sen päälle. Suoritusosaa maksetaan minimissään 10% peruspalkasta ja suoritusosan suuruus nousee yleensä kokemuksen ja ammattitaidon kehittymisen myötä. Suoritusosa voi työuran aikana nousta jopa yli 40 prosenttiin peruspalkasta, jolloin vaikutus ansioihin on jo merkittävä. Kokemusosan suuruus riippuu yksittäisen poliisin työkokemuksesta ja sitä aletaan maksaa, kun soveltuvaa työkokemusta on kertynyt 8 vuotta, jolloin kokemusosaa maksetaan 4% peruspalkasta. Lisäksi rasittavuudeltaan poikkeavissa olosuhteissa työskenteleville maksetaan olosuhdeosaa, jonka suuruus on 2 % vaativuustason mukaisesta peruspalkasta. Olosuhdeosaa saavat suurimmaksi osaksi kentällä työskentelevät (valvonta- ja hälytystehtävät, kenttävalvonta jne.), mutta myös joissakin tutkintatehtävissä työskentelevät ovat oikeutettuja olosuhdeosaan (esim. osa vaativassa väkivaltarikostutkinnassa tai talousrikostutkinnassa työskentelevistä).

Peruspalkan ja palkan osien lisäksi kuukausiansioon lisätään mahdolliset ilta-, yö- ja viikonloppulisät. Kolmivuorotyötä tekevällä kenttäpoliisilla edellä mainitut lisät näyttelevät suurempaa osaa, kuin päivätyötä tekevällä rikostutkijalla. Lisien osuus on joka tapauksessa merkittävä myös usealla rikostutkijalla. Lisien osuus palkasta on keskimäärin noin 500€, jos kaikki miehistötehtävät otetaan huomioon. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla työskenteleville maksetaan lisäksi pääkaupunkiseutulisää, jonka osuus on esimerkiksi Helsingissä hieman yli 200€. Lisäksi on olemassa lukuisia yksittäisiä palkan päälle maksettavia erityisluontoisia lisiä, kuten esimerkiksi pukuraha (käytössä mm. talousrikostutkinnassa), kielilisä, koiranhoitolisä (koiranohjaajilla) ja monta muuta, joita emme tässä artikkelissa käsittele.

Vastavalmistuneen poliisin kuukausiansio

Kenttäpoliisina työskentelee pääosin vanhempia konstaapeleita. Poliisiammattikorkeakoulu kertoo sivuillaan, että ”Suomessa vanhemman konstaapelin peruspalkka on 2250–2600 euroa kuukaudessa”. Saman voi todeta myös poliisin peruspalkkataulukosta.. Vanhempi konstaapeli eli pääasiassa valvonta- ja hälytystehtävissä toimiva ”kenttäpoliisi” on vähintään vaativuustasolla 04.02, jossa peruspalkka on reilu 2200€/kk. Toimenkuvasta riippuen myös vastavalmistunut voi saada valvonta- ja hälytystehtävissä korkeamman vaativuustason peruspalkkaa, jolloin peruspalkka voi nousta tuosta joillakin sadoilla euroilla. Peruspalkan lisäksi vaativuustasolla 04.02 päälle tulee siis suoritusosa, joka on vastavalmistuneella vähintään 200€/kk. Kokemusosaa vastavalmistunut ei usein saa (paitsi jos on soveltuvaa työkokemusta, joka otetaan huomioon kokemusta määriteltäessä), joten emme laske sen osuutta. Olosuhdeosaa saa taas yleensä aina valvonta- ja hälytystehtävissä, joten vaativuustasolla 04.02 sen osuus on vajaa 50€/kk. Kolmivuorotyötä tekevän kenttäpoliisin palkasta iso osa tulee ilta-, yö- ja viikonloppulisistä, jotka nostavat kuukausiansiota useilla sadoilla euroilla. Kuukausiansio ennen veroja pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevällä vastavalmistuneella kolmivuorotyötä tekevällä vanhemmalla konstaapelilla voi olla noin 3000-3200€/kk.

Tutkintatehtävissä työskentelevistä miehistötason rikostutkijoista valtaosa on vanhempia rikoskonstaapeleita. Vaativuustaso vanhemmalla rikoskonstaapelilla on vähintään 08.02, jossa peruspalkka on reilu 2300€/kk. Iso osa tutkintatehtävistä kuitenkin ovat vaativuustasoltaan korkeammalla (08.03-08.05), joten peruspalkka on useimmiten 2400-2700€/kk. Suoritusosa nostaa vastavalmistuneella ja edellä mainituilla vaativuustasoilla palkkaa yleensä noin 200-250€/kk. Kokemusosa on tapauskohtainen ja useimmissa tutkintatehtävissä ei saa olosuhdeosaa, joten niitä ei oteta tässä huomioon. Rikostutkinnassa tehdään myös käytännössä aina myös viikonloppuvuoroja, joten niistä ja mahdollisista ilta- ja yövuoroista kertyy rikospoliiseille myös lisiä. Tässä laskelmassa otetaan lisien osuudeksi 200€/kk, jonka saavuttamiseen ei tarvita yövuoroja. Bruttokuukausiansio pääosin päivätyötä tekevällä vastavalmistuneella vanhemmalla rikoskonstaapelilla voi pääkaupunkiseudun ulkopuolella olla noin 2800-3000€/kk.

Palkkakehitys

Konstaapelien palkkoja, etenkin suoritusosaa, tarkistetaan säännöllisesti yleensä kehityskeskustelujen yhteydessä. Jos työnkuva pysyy samana, suoritusosan korotus on yleisin syy ansioiden kasvuun. Vaikka suoritusosan alkuperäinen tarkoitus on palkita parantuneesta henkilökohtaisesta työsuorituksesta, sitä käytetään joissakin yksiköissä kokemusosan tavoin eli korotus linkitetään virkavuosiin. Myös työn vaativuustasoa voidaan muuttaa, jos rekrytoinnin jälkeen työnkuva on muuttunut. Yleisesti voidaan sanoa, että bruttopalkka yleensä nousee sadoilla euroilla muutaman vuoden aikajänteellä, vaikka työnkuva pysyisi samana.

Virkaiän noustessa yli 8 vuoteen kuvaan astuu myös kokemusosa, joka tuo oman mausteensa palkkakehitykseen. Yli kymmenen vuotta poliisina olleen bruttopalkka on hyvinkin voinut nousta vuosien saatossa yli 500 eurolla toki työnkuvasta, yksiköstä ja henkilökohtaisesta suorituksesta riippuen. 

Yhteenveto

Artikkelin esimerkit ovat suuntaa antavia, ja eivät päde kaikkiin tapauksiin, mutta niistä saa hyvän käsityksen miehistötason poliisin ansioiden suuruusluokasta. Kuitenkin, jos teet vastavalmistuneena vaativaa talousrikostutkintaa pääkaupunkiseudulla, ansiot nousevat kuukausitasolla reilusti yli 3000 euron. Joka tapauksessa, on suhteellisen helppo laskea kuukausiansio esimerkiksi www.valtiolle.fi -osoitteen poliisihallinnon työnpaikkailmoituksiin, kun tietää, miten palkka muodostuu.

Jos olet kiinnostunut kenttäpoliisin tai rikostutkijan ammatista ja haluaisit tietää niistä lisää, löydät aihetta käsittelevät blogitekstimme TÄSTÄ.

– Klaus / Poliisivalmennus

Lataa ilmainen opas Polamkiin hakevalle tilaamalla uutiskirjeemme! Saat jatkossa ilmoituksen uusista blogikirjoituksista ja vain uutiskirjeen tilanneille tarkoitettuja tarjouksia ja hakuvinkkejä.


Ilmoittaudu valmennukseen!

Valmennuskurssilla keskityt oikeisiin asioihin valmistautumisessa ja varmistat menestymisen Polamkin valintakokeessa.